C dilinde fonksiyon örnekleri, C dilinde fonksiyonların kullanımı

     C dili programcılıkta çok önemli bir dildir. C dili ile bir çok program yazılmıştır bende size fonksiyonların aldıkları değerler ile ilgili örnekler vererek bir şeyler anlatamaya çalışacağım.

C dili öğrenme;


c dili fonksiyonlar
Örnek C dili kodları

yan daki örnekte
int main()
int liste_olustur()
void liste_listele()
void kayit_ekle()
gibi fonksiyonlar vardır.
         Programlamada main fonksiyonun olması gereken bir fonksiyondur. program main fonksiyonu ile başlar ve main blogunun sonuna geldiği zaman c dili kodları sonlanır.
main blog unun üzerinde yazan fonksiyonları programa tanıtmak için yazılır ve bu fonksiyonların altında kalan fonksiyonlar birbirlerini tanırlar bu sayede.

        int liste_olustur(); fonksiyonunu ele alalım.
başındaki int dışarıya ne tür değer döndüreceğini belirtir. fonksiyonlarda return fonksiyonu ile  geriye değer döndürür buraya geri dönecek tipi yazarak fonksiyonun başarılı, başarısız yada istediğimiz işlemi yaptığını anlatmış oluruz return true; fonksiyon başarı ile tamamlanmış gibi tamamen size kalmış bir durumdur. return false; return 0; 
void liste_listele() fonksiyonu geriye değer döndürmez işlemler fonksiyon içinde yapılır.
eğer fonksiyonumuz void liste_listele(int a){....} şeklinde olsa idi (int a) kısmında fonksiyonun bir değer istediğini gelen bu değerler ile işlem yaptığını söylüyor biz bu fonksiyona giderken liste_listele(sayi); gibi bir değer yollamaz isek program hata verecektir.

Yorum Gönder