C++ dilinde + operatörüne aşırı yüklenme iki string i birleştirme

C++ dilinde operatörlere aşırı yüklenmesi ne demektir

C++ dili normal kullandığımız +,-,*,++,-- vs gibi operatörleri normal kullanım dışında da istediğimiz gibi kullanmamıza olanak sağlamaktadır. normalde iki int , flot , double gibi sayıyı toplamamızı sağlayan + operatörünü normal kullanımı dışında da kullanmamıza olanak sağlamaktadır. Örneğin ++ operatörü her kullanışımızda kullanıldığı sayıyı 1 artırmaktadır biz operatörlere aşırı yüklenerek +5 artmasını sağlaya biliriz. Kendi struct türümüzden olan yada class elemanlarımız için operatörleri istediğimiz gibide kullanabiliriz.

C++ dilinde iki char degişkenini + operatörünü kullanarak birleştirme

Class ımızın içinde bulunan İki tane char değişkenimizi + operetörünü kullanarak tekbir değişkene atacağız char kelime + char kelime2 yaparak tek bir kelime yapacağız.
c++ dilinde operatörlere aşırı yüklemek için operator tümcesini kullanıyoruz

c++ iki yazıyı birleştirme örneği


#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

    class kelime{
          private:
               char str[80];
          public:
                kelime(){ strcpy(str, "");}      
                kelime(char s[]){ strcpy(str, s) ; }
                void goster()  { cout << str; }  
                kelime operator+ (kelime ss) const{   // aşırı yükleme 
                       kelime temp;
                       if(strlen( str) + strlen(ss.str) < 80 ){
                            strcpy(temp.str , str);
                            strcat(temp.str , ss.str);
                       }else{
                             cout << "\n kelime büyük" ; exit(1);      
                       }
                       return temp;
                }         
    };
    int main(){
        kelime s1 = "merhaba";
        kelime s2 = "dunya";
        kelime s3;
            s3 = s1 + s2;
            s3.goster();
        
        getch();
        return 0;    
    }
c++ asiri yukleme
Yorum Gönder