C# ArrayList'i Harfe Göre Sıralama

Array list de sıralama yapmak harf harf sırlama yapmak C# 

C#_arraylist
Csharpta Arraylistteki itemleri harf sırasına göre sıralamak
C# array liste program örneği
program yazma listeler c sharp da array list nasıl oluşturulur. Elimizde olan bir listeyi diziyi harf e göre nasıl sıralama yapabilirizC# da array list alfabetik sıralama kodu

Gereken kütüphaneler
using System.Collections;

public ArrayList liste = new ArrayList();
public void islem()
        {
           IComparer comp = new myreservedclass();
           liste.Sort(0, liste.Count, comp);
        }

public class myreservedclass : IComparer 

        {//sırala
            //
            int IComparer.Compare(Object x, Object y)
            {
                return ((new CaseInsensitiveComparer()).Compare(x, y));
            }
        }

Yorum Gönder