C# Registry İşlemleri Windows Kayıt Defteri Erişimi Kod Yazma

Registry Nedir? Windows sisteminin ve uygulamalarının ayarlarının tutulduğu kısımdır. Bu kısımda dosya uzantıları,varsayılan uygulamalar vb. hakkında dolu bilgi mevcuttur. Bizler de yaptığımız uygulamanın bazı verilerini burada saklayabiliriz ama bu kısımda kullanıcı ad, şifre ve serial gibi önemli bilgileri saklamak tehlikelidir. Yani uygulamamız için küçük verileri saklamak için idealdir. Peki Registry' ye nasıl erişebiliriz. Yapmamız gereken Başlat>Çalıştır 'ı açıp regedit yazıp tamam diyerek ulaşabiliriz.      

Csharp_islemler
       
    
 C#'da Registry Program Kodları
 
Bizde bugün Csharp da Registry ile yeni bir dizin, değer oluşturma silme vb. işlemleri yapacağız. İlk önce C# da bu kısıma erişebilmek için Microsoft.Win32 referance' ımızı eklememiz gerekecektir.
      Bir tane RegistryKey komutu oluşturalım.
      RegistryKey key;

       -CreateSubKey komutu
      Bu komutla registryde istediğimiz yere dizin açabiliriz.
      key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("SOFTWARE\\Reha Studio");
      böylece Hkey Current User\\Software  dizinine Reha Studio adında dizin oluşturduk

      -SetValue komutu
      Bu komutla yeni bir değer oluşturabilir yada olanı değiştirebiliriz.
             key.SetValue("reha", "c#");
      Reha Studio dizinimize reha adında bir değer tanımlıyoruz ve valueside c#
   
      -GetValue komutu
      Bu komutla var olan değerin value'sini öğrenebiliriz.
             key.GetValue("reha");

      -GetValueNames() komutu
      Bu komutla dizindeki bütün değerlere ulaşabiliriz.
             string[] degerler = key.GetValueNames();
      Ve degerler dizisine bakarsak reha değerini görebiliriz.

      -DeleteValue komutu
      Dizindeki belirtilen değeri siler
             key.DeleteValue("reha");
      reha değerini silecektir.

      -Name komutu
      Bu komutla birlikte Registrydeki konumumuzu öğreniriz.
             string konum = key.Name;

      -DeleteSubkey komutu
      Bu komutla dizinimideki alt bir dizini silebilriz.
             key.DeleteSubKey("alt_dizin");

Yorum Gönder