Dan BROWN Başlangıç Romanında Bulunan Logonun Anlatmaya Çalıştıkları

Kitapta bilgisayar dahisi olan  Edmond Kirsch  tüm dünyayı değiştirecek bir buluş yaptığını ve bu buluşun dünyada bulunan tüm dinleri yok edeceğine inanmaktadır. Buluşunu bir müzede düzenleyeceği gösteri de herkese ilan edecektir. Gösterime davetli olan Profesör Langdon gösterimin yapılacağı müzede gezerken üzerinde logo bulunan bir tablonun karşısında durur. Onun bir fosil olduğunu düşünür ancak bunun Edmond Kirsch in bir eseri olduğunu öğrenir.

Tablo aşağıdaki resme benzemektedir.

Duvarda asılı olan tablo


Eserin üzerinde bulunan işaretlerden iki uzun çizgi ve yarım üçgen ağzı açık bir balığı temsil etmektedir. Buna piktogram denir. Üçgen şeklindeki çubuklar balığın pullarını, sağ tarafa bakan şekil ağzını göstermektedir. Balığın arkasındaki noktaların sudan çıkıp karadaki ayak izlerini ve azığının önündeki işaretse eski bir tanrı sembolüdür. Kısaca sudan çıkıp evrimleşen bir balığın tanrıyı yemesini anlatmaktadır.

Kitapta Edmond Kirsh isimli kişinin asıl anlatmaya çalıştığı ise, insanların önceden nasıl olduğunu açıklayamadıkları  yağmur, yıldırım gibi şeyleri yaratıcı tarafından olduğuna inandıklarını, ancak gelişen teknoloji sayesinde nasıl olduğunu öğrenmemiz sayesinde tanrı olan inancına gerek kalmadığını söylemektedir. Kısaca dinsizliği anlatmaya çalışmaktadır. Bilimin her şeyinin üzerine çıkacağı ve tarihin en önemli sorusu olan nereden geldik nereye gidiyoruz sorusuna cevap vereceğine inanmaktadır.

Elhamdülillah Müslüman birisi olarak ben artan teknoloji ve bilim sayesinde, sonsuz yaratma gücü olan Allah' ın sıfatlarını görmeye başladığımızı. Bir şeyin nasıl oluştuğunu, nasıl çalıştığını anlamak onunu, evrilerek oluştuğu ve onu yaratan birisinin olmadığını göstermez. Sadece biz onun nasıl çalıştığını anlıyoruz ve bu kadar kusursuz çalışan bir sistemin elbette bir yaratıcısı vardır.

Dan Brown Orgin

Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınız nedir?

Yorum Gönder